Αμυγδαλής Γεώργιος

Ιωαννίδης Χρήστος

Τσεσμετζής Συμεών

Φωτιάδης Γεώργιος

Καδέμογλου Αλέξανδρος

Κελλίδης Ευάγγελος

Παλάζης Κυριάκος